PERSONDATAPOLITIK

1. Formål

1.1 SME-KON har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, for at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

2.1 SME-KON sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, GDPR.

Kontaktperson og ansvarlig for data hos SME-KON: Jørgen Henriksen
Direkte: +45 9683 4300 | Mobil nr.:+45 2970 4300
Mail: sme-kon@mail.dk

3. Vi sikrer transparent databehandling

3.1 Når vi beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data, der behandles og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.2 Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Vi vil i givet fald oplyse dig om formålet med indhentningen.

4. Hvilke data indsamles

4.1 Vi kan behandle dine persondata i forbindelse med nyheder og tilbud, besvarelse af henvendelser og forespørgsler, etablering af samarbejde og afvikling af møder. Persondata, som vi behandler, omfatter følgende: navn, telefonnummer, titel, adresse, mailadresse samt kontooplysninger.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til SME-KON.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne behandle henvendelser, forespørgsler – samt holde dig orienteret om seneste nyheder, tilbud og ændringer inden for vores område, såfremt du har givet særskilt samtykke til dette.

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for os.

6.2 Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger, så længe din relation til SME-KON består.

6.3 Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 SME-KON videregiver ikke persondataoplysninger til tredjeparter uden særskilt samtykke.

7.2 SME-KON kan videregive oplysningerne, såfremt vi bliver forpligtet til dette, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3 SME-KON anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for SME-KON.

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.2 Vi anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Når du browser sme-kon.dk benytter sidens CMS, WordPress, ‘session-cookies’ til at spore din adfærd i den tid, du opholder dig på siden.

8.2.2  Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 SME-KON beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 SME-KON har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger SME-KON, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2 Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til SME-KON. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 20. juni 2018